Wat is Aikido

Aikido is een Japanse krijgskunst die is gecreëerd in de jaren 20 van de vorige eeuw door Morihei Ueshiba (1883-1969), een meester in verschillende klassieke Japanse krijgskunsten. Aikido wordt uitgevoerd door samen te vloeien met de beweging van de aanvaller en de kracht van de aanval door te sturen in plaats van zich hiertegen te verzetten. Aikido kent geen wedstrijden. Het doel van Aikido-training is niet om voetenwerk of vaardigheden te perfectioneren, maar om het karakter van de beoefenaar te verbeteren volgens de wetten van de natuur.

Aikido-training is bedoeld als zowel fysieke als mentale oefening, aangepast aan het niveau van de beoefenaar zodat iedereen deel kan nemen. Aikido-training is niet alleen goed voor de gezondheid maar ontwikkelt ook het zelfvertrouwen. De dojo is een ideale plek om begrip te ontwikkelen, en om mensen te ontmoeten vanuit alle delen van de samenleving.