Overige voordelen

Dit blog is er zodat de leden van Yuwakai ideeën kwijt kunnen en van elkaar kunnen leren. Iedereen is dus welkom om content te leveren. Maar we willen wel dat de inhoud van dit blog aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Daarom hebben we de volgende spelregels opgesteld.

  • Het blog wordt gemodereerd. Dit betekent dat je stukken worden geplaatst via een tussenpersoon (in dit geval webmaster@yuwakai.nl). Vervolgens wordt je stuk gelezen en beoordeeld op de volgende punten:
    • Gaat het over Aikido/Yuwakai/personen binnen Yuwakai?
    • Is de tekst intern consistent, oftewel is het een logisch verhaal?
    • Is het stuk waar nodig feitelijk onderbouwd?
  • Het blog wordt geredigeerd. Als je stuk is goedgekeurd qua inhoud behouden we ons het recht voor om spel- en stijlvormen te corrigeren.
  • Voordat we tot publicatie overgaan sturen we je de geredigeerde versie toe ter goedkeuring.
  • Als je stuk is gepubliceerd is het eigendom van Yuwakai.